НАЧАЛО 

"НОРД БГ ГРУП" ЕООД
 

РЕКЛАМА

Бизнес каталог

Имоти

 

ISO 9001:2008

ТЕКУЩИ  ПРОГРАМИ


Процедура

за набиране

на проекти

"Енерийна ефективност

и зелена икономика"

 

Изтегли инфо за кандидатсване от ТУК!

*****

 

ФИРМЕНО КОНСУЛТИРАНЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ!

 
 

ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ


- Предоставяне на информация за съществуващи програми, проекти и търгове, финансирани от Структурните фондове на ЕС, Държавния бюджет, Световната банка и др.;
- Идентифициране на подходящи проекти и потенциални бенефициенти и подготвя техните предложения, тръжна документация и бизнес планове;
- Съдействие за управлението и отчетността (финансова и техническа) на вече защитени проекти и търгове;
- Осигуряване на консултанти по финансовата част, експерт тръжни процедури, офис мениджър и други функции, заложени в съответните проекти;
- Управление на паричния поток и изготвяне на линейни графици за реализиране на проекта;
- Осигуряване на обучителни и партньорски организации;
- Изготвяне на тръжни досиета и провеждане на процедури, съгласно изискванията на ЕС;
 


ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ


- по финансови инструменти на ЕС, идентифициране и управление на проекти, структурни фондове и Оперативни програми, маркетинг и реклама, стратегическо планиране;
- за общински и държавни служители, за представители на частния бизнес, НПО и хора, желаещи да развиват своите професионални умения;


УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ


- обучения за развиване на управленски умения: изграждане на екипи, управление на времето, умения за общуване, управление на проекти, умения за продажби;
- консултации по администрация на кадрите (спазване на законодателството и създаване на звена за управление на кадрите), методики за подбор на нови служители, оценка на мотивацията на персонала и удовлетвореността от труда, подходи за успешно стимулиране и системи за цялостна оценка на персонала;

 

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И РЕКЛАМА


- разработване и професионално реализиране на PR програми;
- организиране на специални събития и рекламни кампании;
- осъществяване на връзки с корпоративни клиенти и неправителствени сдружения;
- разработване на информационни и рекламни материали, web-сайтове, мултимедийни презентации и др.


КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ


- консултации по Закона за обществените поръчки, Наредба за малките обществени поръчки и Постановление 55 на Министерски Съвет;
- изготвяне на цялостна документация в процедури за участие в обществени поръчки;
- изработване на оферти и досиета, представителство в процедурите
;

 

НАШИТЕ ЕКСПЕРИ:


- Ние сме екип от компетентни и опитни специалисти в различни области, които имат индивидуален подход при решаване на задачите, поставени от нашите клиенти;
- Разполагаме с консултанти, с професионален опит и специфични знания при предоставянето на консултантски услуги, адекватни на нуждите на конкурентния пазар в България. Практика е за всяка поръчка да се сформира специален екип;
- Работим съвместно с правителствени и неправителствени организации, български и чуждестранни специалисти и фирми, с чието съдействие постигаме по-широка гама на предоставяните услуги и по-качествено обслужване;

 

Изгодни цени и професионализъм.

 Бързо реагиране и качествено изпълнение.

за контакти:

тел. 062/ 588 936;

0894/61 62 85; 0889/385 468

e-mail: nordbg_project@abv.bg 

 
 
 
 
 
 
© 2011- 2013           ***                 "NORD BG GRОUP" LTD                ***                      Всички права запазени!